Projecte de Modernització de Regadiu de la Comunitat de Regants de la Presa de Colomers.

L’Ajuntament de la Tallada informa els seus veïns que està en exposició pública el Projecte de Modernització de Regadiu de la Comunitat de Regants de la Presa de Colomers.

Podeu consultar el projecte en el següent enllaç:

El termini per fer al·legacions és el dia 15 de desembre de 2023. Aquestes s’han d’adreçar a la Directora General de Desenvolupament Rural, Innovació i Formació Agroalimentària, Gran Vía de San Francisco, núm. 4, 28005 – Madrid, por qualsevol dels mitjans que especifica la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Comú de les Administracions Públiques.