SITGES

 

Durant les obres de rehabilitació del nucli antic de la Tallada, varen aparèixer en el subsol unes sitges d’entre els s. IX i XI, d’abans que es construís el castell de la Tallada al segle XI.

Una sitja és una estructura excavada al subsol natural que per les seves condicions d’impermeabilitat és apta per a l’emmagatzematge del gra. El gra es podia guardar de 10 a 15 anys i la sitja tenia una boca petita que se segellava amb una llosa de pedra.

Aquest tipus d’estructura és construïda per l’home des del Neolític fins a l’època medieval.

També varen aparèixer diferents parets i fonaments d’antigues construccions.

Quan s’ha fet el paviment, s’hi han encastat uns cèrcols de ferro que indiquen la situació de les sitges i també s’han indicat les parets que es varen excavar.