PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC)

S’ha fet pública la proposta de resolució provisional de concessió de subvencions del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024. La subvenció proposada pel municipi de la Tallada és de 250.000 € per a la línia 1 i de 120.000€ per a la línia 2.

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa del Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital (BOE núm. 154, d’01-06-2020)La necessitat de la posada en marxa de l’ingrés mínim vital com a política destinada a corregir aquests problemes s’ha vist accelerada per la crisi sanitària de la COVID-19 i l’estat d’alarma declarat pel RD463/2020, […]

GUIA JOVES I HABITATGE

Arran de l’Estat d’alarma decretat pel Govern de l’Estat a causa de la pandèmia de la COVID-19 i per tal de resoldre els dubtes més habituals sobre les dificultats per pagar l’habitatge derivada de l’actual situació per la Covid19, des de la DGJ també s’ha començat a difondre a través de les xarxes socials la […]

1 7 8 9 10