Electricitat, aigua i gas

ELECTRICITAT

FESCA-ENDESA AVARIES 800 76 07 06


AIGUA

SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE

AVARIES 671 33 44 32

INFORMACIÓ 972 78 00 95


GAS

GAS NATURAL 900 10 02 51

URGÈNCIES 900 75 07 50

LECTURA COMPTADORS 900 77 07 70


GAS BUTÀ

REPARTIMENT ELS DILLUNS AL MATÍ

REALITZAR LA COMANDA COM A MÀXIM EL DIVENDRES PREVI AL TEL. 972 170 101