Electricitat, aigua i gas

ELECTRICITAT

FESCA-ENDESA

  • AVARIES: 800 760 706

AIGUA

SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE

  • AVARIES: 671 33 44 32
  • INFORMACIÓ 972 78 00 95

GAS

  • GAS NATURAL 900 10 02 51
  • URGÈNCIES 900 75 07 50
  • LECTURA COMPTADORS 900 77 07 70

GAS BUTÀ

REPARTIMENT ELS DILLUNS AL MATÍ

Realitzar la comanda com a màxim el divendres previ al telèfon: 972 170 101