Calendari laboral

Calendari de dies inhàbils 2023

Dies hàbils i inhàbils

Seran inhàbils, en aquesta Seu electrònica, els dissabtes diumenges i els dies declarats com a festius laborals que es determinen mitjançant regulació normativa cada any en el calendari oficial de festes laborals a Catalunya; i les festes locals del municipi de la Tallada d’Empordà.

Còmput de terminis

El còmput de terminis ve regulat en els articles 30 i 31 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Calendari laboral i festes locals. Any 2023.

Festes locals 2023 (Acord del Ple de 21/07/2022):

 • Dijous 6 d’abril (dijous sant)
 • Divendres 13 d’octubre.

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2023:

 • Divendres 6 de gener (Reis)
 • Divendres 7 d’abril (Divendres Sant)
 • Dilluns 10 d’abril (Pasqua Florida)
 • Dilluns 1 de maig (Festa del treball)
 • Dissabte 24 de juny (Sant Joan)
 • Dimarts 15 d’agost (l’Assumpció)
 • Dilluns 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • Dijous 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • Dimecres 1 de novembre (Tots Sants)
 • Dimecres 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • Divendres 8 de desembre (La Immaculada)
 • Dilluns 25 de desembre (Nadal)
 • Dimarts 26 de desembre (Sant Esteve)

+ Més informació