Calendari laboral

Calendari de dies inhàbils 2023

Dies hàbils i inhàbils

Seran inhàbils, en aquesta Seu electrònica, els dissabtes diumenges i els dies declarats com a festius laborals que es determinen mitjançant regulació normativa cada any en el calendari oficial de festes laborals a Catalunya; i les festes locals del municipi de la Tallada d’Empordà.

Còmput de terminis

El còmput de terminis ve regulat en els articles 30 i 31 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Calendari laboral i festes locals. Any 2023.

Festes locals 2023 (Acord del Ple de 21/07/2022):

  • Dijous 6 d’abril (dijous sant)
    • Divendres 13 d’octubre.

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2023:
• Divendres 6 de gener (Reis)
• Divendres 7 d’abril (Divendres Sant)
• Dilluns 10 d’abril (Pasqua Florida)
• Dilluns 1 de maig (Festa del treball)
• Dissabte 24 de juny (Sant Joan)
• Dimarts 15 d’agost (l’Assumpció)
• Dilluns 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
• Dijous 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
• Dimecres 1 de novembre (Tots Sants)
• Dimecres 6 de desembre (Dia de la Constitució)
• Divendres 8 de desembre (La Immaculada)
• Dilluns 25 de desembre (Nadal)
• Dimarts 26 de desembre (Sant Esteve)

Més informació: 

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/reportatges/calendarilaboral/calendari-laboral-2023/