Calendari laboral

Calendari de dies inhàbils 2024

Dies hàbils i inhàbils

Seran inhàbils, en aquesta Seu electrònica, els dissabtes diumenges i els dies declarats com a festius laborals que es determinen mitjançant regulació normativa cada any en el calendari oficial de festes laborals a Catalunya; i les festes locals del municipi de la Tallada d’Empordà.

Còmput de terminis

El còmput de terminis ve regulat en els articles 30 i 31 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Calendari laboral i festes locals. Any 2024.

Festes locals 2024 (Acord del Ple de 11/07/2023):

 • 28 de març (Dijous Sant)
 • 20 de maig (Pasqua Granada)

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2024:

 • Dilluns 1 de gener
 • Dissabte 6 de gener (Reis)
 • Divendres 29 de març (Divendres Sant)
 • Dilluns 1 d’abril (Pasqua Florida)
 • Dimecres 1 de maig (Festa del treball)
 • Dilluns 24 de juny (Sant Joan)
 • Dijous 15 d’agost (l’Assumpció)
 • Dimecres 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • Dissabte 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • Divendres 1 de novembre (Tots Sants)
 • Divendres 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • Divendres 25 de desembre (Nadal)
 • Dijous 26 de desembre (Sant Esteve)

+ Més informació