Grups municipals

Els grups polítics municipals de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà són:

Equip de Govern – Grup polític municipal de Veïns de Canet, La Tallada, Marenyà i Tor (VCTMT)

Maria Dolors Guàrdia Gasull

  • Alcaldia i responsable de Àrea de Governació, Règim interior, Hisenda, Benestar Social, Polítiques d’igualtat i Habitatge
  • alcaldia@latallada.cat

Míriam Pagès Clavaguera

  • Responsable de Medi Ambient, Turisme, Participació, Comunicació i Promoció Econòmica.
  • turisme@latallada.cat

Josep Ferrer Vilavella

  • Primer Tinent d’Alcalde i responsable d’Urbanisme, Agricultura, Obra Pública, Brigada i Serveis Municipals

Amandi Manuel Alonso Pujol

  • Segon Tinent d’Alcalde i responsable d’Educació, Cultura, Infància i Joventut, Cooperació i Gent Gran, Esports i Festes.
  • cultura@latallada.cat


Grup a l’oposició – Grup polític municipal de Republicans Units-Acord Municipal (RU-AM)

Horari d’atenció al públic: Dijous de les 17 a les 18 hores.

Correu electrònic: republicansunits@latallada.cat


Jordi Colomé García

  • Regidor a l’oposició

Isabel Juncosa Gurgui

  • Regidora a l’oposició

Joaquim Maria Zuriaga Baixauli

  • Regidor a l’oposició

Portaveu del grup municipal RU-AM  Jordi Colomé Garcia i com a portaveu suplent Isabel Juncosa Gurgui.

Podeu consultar el resultat de les eleccions en aquest enllaç:

https://www.naciodigital.cat/municipals2019/municipi/17195/tallada/emporda