Grups municipals

Els grups polítics municipals de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà són:

Equip de Govern – Grup polític municipal de Veïns de Canet, La Tallada, Marenyà i Tor (VCTMT)


Maria Dolors Guàrdia Gasull

Alcaldessa, Presidenta de la corporació, Relacions Institucionals, Governació, Règim Interior i Administració Electrònica, Agricultura, Finances, Benestar Social i Gent Gran, Cooperació i Polítiques d’Habitatge.

alcaldia@latallada.cat


Ferran Codina Falgàs

Primer tinent d’alcalde i responsable d’Urbanisme, Obra Pública, Patrimoni i Entorn Natural.

mediambient@latallada.cat


Amandi Manuel Alonso Pujol

Segon tinent d’alcalde i responsable de Cultura, Via Pública i Serveis, Protecció Civil i Ciutadania.

cultura@latallada.cat

 


Maria Elena Burgos Pons

Medi Ambient i Transició Energètica, Ensenyament, Hisenda, Promoció Econòmica i Emprenedoria.

mediambient@latallada.cat


Anna Peris Vives

Comunicació, Transparència i Bon Govern, Turisme, Participació Ciutadana, Infància Joventut i Família, Polítiques d’Igualtat, Noves Tecnologies i Esports.

turisme@latallada.cat


Grup a l’oposició – Grup polític municipal de Republicans Units-Acord Municipal (RU-AM)

 


Jordi Colomé García

Regidor a l’oposició

Portaveu del grup municipal RU-AM


Joaquim Maria Zuriaga Baixauli

Regidor a l’oposició

Portaveu suplent del grup municipal RU-AM