Ple

Grup polític municipal de Veïns de Canet, La Tallada, Marenyà i Tor (VCTMT)

Maria Dolors Guàrdia Gasull

Josep Ferrer Vilavella

Míriam Pagès Clavaguera

Amandi Manuel Alonso Pujol

Portaveu del grup municipal VCTMT Míriam Pagès Claveguera i portaveu suplent Josep Ferrer Vilavella.

Grup polític municipal de Republicans Units-Acord Municipal (RU-AM)

Jordi Colomé García

Isabel Juncosa Gurgui

Joaquim Maria Zuriaga Baixauli

Portaveu del grup municipal RU-AM  Jordi Colomé Garcia i com a portaveu suplent Isabel Juncosa Gurgui.