Comissió de comptes

  • Presidenta: Maria Dolors Guàrdia Gasull
  • Vocal: Amandi Manuel Alonso Pujol
  • Vocal: Jordi Colomé Garcia