Edictes

Exercici: 2023 Bop: 171-0 Edicte: 7490 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Exposició pública del padró d'aigua potable del 2n. trimestre de 2023
Exercici: 2023 Bop: 160-0 Edicte: 7225 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 3/2023
Exercici: 2023 Bop: 151-0 Edicte: 6606 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Acords de Ple referents al cartipàs municipal
Exercici: 2023 Bop: 151-0 Edicte: 6547 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Resolucions referents al cartipàs municipal 2023-2027
Exercici: 2023 Bop: 141-0 Edicte: 6164 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la modificació de crèdits 3/2023
Exercici: 2023 Bop: 131-0 Edicte: 5616 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 120-0 Edicte: 5125 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Creació del Registre de funcionaris habilitats de l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà
Exercici: 2023 Bop: 103-0 Edicte: 4368 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Exposició pública del padró d'aigua potable del primer trimestre de 2023
Exercici: 2023 Bop: 80-0 Edicte: 3147 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà d'encàrrec de gestió per a la licitació i l'execució de l'obra d'obertura de les franges de protecció d'incendis a favor del Consell Comarcal
Exercici: 2023 Bop: 80-0 Edicte: 3137 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable