Edictes

Exercici: 2024 Bop: 35-0 Edicte: 1335 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Signatura conveni de col·laboració per facilitar el pagament de les taxes del BOP amb l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà
Exercici: 2024 Bop: 29-0 Edicte: 926 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Exposició pública del padró d'aigua potable del 4t. trimestre de 2023
Exercici: 2024 Bop: 2-0 Edicte: 11308 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Esmena de l'aprovació de l'oferta pública d'ocupació 2022
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 11209 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'any 2024
Exercici: 2023 Bop: 239-0 Edicte: 10579 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva del Pla local de joventut 2022-2025 de l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà (Exp. núm. X2022000285 )
Exercici: 2023 Bop: 239-0 Edicte: 10578 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Signatura del conveni de cessió d'ús de l'edifici "El Casal de Tor" amb l'associació "Centre Cultural de Tor"
Exercici: 2023 Bop: 235-0 Edicte: 10447 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva del pressupost general de l'entitat per a l'exercici de 2024, la plantilla de personal i les bases d'execució
Exercici: 2023 Bop: 235-0 Edicte: 10335 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Signatura del conveni de cessió d'ús de l'edifici "El Casal de Tor" amb el Bisbat de Girona
Exercici: 2023 Bop: 234-0 Edicte: 10216 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 233-0 Edicte: 10157 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Informació pública del projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable per a la creació d'una nova infraestructura aèria de fibra òptica