Edictes

Exercici: 2024 Bop: 135-0 Edicte: 6058 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2024 Bop: 108-0 Edicte: 4814 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 106-0 Edicte: 4791 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació de la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de directors/es i monitors/es per a projectes de l'àrea de joventut i esports de l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà
Exercici: 2024 Bop: 106-0 Edicte: 4547 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Exposició pública del padró de l'aigua potable corresponent al 1r. trimestre de 2024
Exercici: 2024 Bop: 97-0 Edicte: 4248 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació inicial del projecte d'adequació de la xarxa de sanejament d'aigua i plujanes del carrer Tramuntana
Exercici: 2024 Bop: 84-0 Edicte: 3578 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació inicial de la memòria valorada de sectorització i telegestió de la xarxa d'aigua
Exercici: 2024 Bop: 84-0 Edicte: 3546 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Delegació de la competència del sorteig dels membres de les meses electorals
Exercici: 2024 Bop: 81-0 Edicte: 3484 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Aprovació definitiva de la modificació del projecte d'intal·lació fotovoltaica a l'edifici "l'Empordanet"
Exercici: 2024 Bop: 35-0 Edicte: 1335 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Signatura conveni de col·laboració per facilitar el pagament de les taxes del BOP amb l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà
Exercici: 2024 Bop: 29-0 Edicte: 926 AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ - Exposició pública del padró d'aigua potable del 4t. trimestre de 2023