ADF Puig Segalar

ADF_TALLADA

AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL PUIG SEGALAR

L’agrupació de defensa forestal (ADF) Puig Segalar és l’agrupació formada per propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis de Albons,.La Tallada d’Empordà i Viladamat.

Té com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. Per això, l’ADF col·labora i realitza programes de vigilància d’incendis, promou campanyes de sensibilització i divulgació, porta a terme plans de prevenció, de xarxa de camins i punts d’aigua. També participa activament en l’extinció d’incendis forestals.