ADF Puig Segalar

AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL PUIG SEGALAR

L’agrupació de defensa forestal (ADF) Puig Segalar és l’agrupació formada per propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis d’Albons, La Tallada d’Empordà i Viladamat.

Té com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. Per això, l’ADF col·labora i realitza programes de vigilància d’incendis, promou campanyes de sensibilització i divulgació, porta a terme plans de prevenció, de xarxa de camins i punts d’aigua. També participa activament en l’extinció d’incendis forestals.


PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

DE L’ADF Puig Segalar

Aprovat per la Direcció General de Forests el 17 d’octubre de 2016