Informació i contacte

L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, amb la voluntat de desenvolupar polítiques adreçades als joves del municipi, té signat un conveni amb el Consell Comarcal del Baix Empordà per a adherir-se al projecte Tècnic de Joventut Compartit.

Aquest projecte permet, amb la incorporació d’aquesta figura, desenvolupar accions, projectes i serveis per a aquest col·lectiu.

Tècnica de Joventut: Marta Lucero
Telèfon i WhatsApp: 609 027 708
Correu: mlucero@baixemporda.cat
Horari presencial: Dimecres de 9 a 13 hores (amb cita prèvia).

Instagram: @espaijovelatallada