Tor

És el segon nucli del municipi, i està situat sobre una petita elevació que domina la plana que s’estén a llevant.

És un poble d’estructura compacta, que té la part més antiga a l’est de la carretera de Figueres. Durant els darrers anys s’han edificat algunes cases a la banda de ponent, a la part més enlairada del petit turó.

En el nucli antic destaquem algunes cases amb portals dovellats, i alguns notables casals del segle XVI. Però l’edifici més important és l’església de Sant Climent, que depèn de la parròquia de Marenyà.