Marenyà

web 54web 49IMG_8607_redimensionar_redimensionarEstà situat cap a l’interior del terme municipal, al peu de la serralada que s’enfila cap al nord fins a arribar al Puig Segalar.

És també en aquest poble o als seus voltants on s’han trobat les restes de poblament més antigues. Tot i que modestes, algunes sitges i troballes de ceràmica al seu entorn evidencien una ocupació almenys des d’època ibèrica (segles III-II a.C.) fins a l’Antiguitat Tardana (segles IV-I d.C.), i que hauria tingut la seva continuïtat en el primitiu nucli de Marenyà construït entorn l’església.