La Tallada d’Empordà

El poble, situat al límit entre els Aspres i la plana de regadiu, sembla que té el seu origen en l’antic castell situat al cor del nucli històric, del qual se’n conserven encara importants panys de muralla i la major part de les torres de defensa del recinte. Al seu voltant el poble va anar creixent a poc a poc fins a assolir l’actual configuració fa pocs anys.

Ara les muralles i les torres han quedat integrades dins les cases particulars, les quals s’han anat adossant als murs per la part interior del primitiu recinte. Algunes de les cases conserven les llindes de les portes amb inscripcions dels segles XVII i XVIII, fet habitual en molts pobles de la comarca.

A part del recinte emmurallat, l’edifici més notable del nucli és l’església de Santa Maria, que originalment era la capella del castell. És una església romànica del segle XII-XIII (apareix citada els anys 1279 i 1280), d’una sola nau i absis semicircular. Al damunt de l’absis conserva una fortificació més moderna, una torre semblant a les que solem trobar a moltes esglésies de l’Empordà.