Camatorta

ASSOCIACIÓ CAMATORTA

El seu nom és l’anagrama de les primeres lletres dels noms dels quatre pobles del municipi: CAnet, MArenyà, TOR i TAllada.

L’Associació Cultural Camatorta aglutina algunes entitats del municipi. En formen part les organitzacions que no tenen llicència fiscal, en aquest moment: La Comissió de festes de Marenyà, la Comissió Municipal de la Cavalcada de Reis i el Club de lectura.