Records en blanc i negre

Amb aquest nom s’inicia un llibret que recull un conjunt de fotografies inèdites. El reportatge fotogràfic extret d’arxius de Girona i Barcelona dona una visió clara del desenvolupament d’alguns edificis emblemàtics com les esglésies, les torres, els carrers i la muralla. És un fidel testimoni del canvi que ha sofert el nostre patrimoni al llarg del temps. Podríem situar-lo entre 1918 i avui. L’objectiu d’aquest treball és documentar un passat existent i, sobretot, deixar-ne constància a les generacions futures.

Va ser escrit per Narcís Gibrat i Juanola i Josep Casas i Genover. Editat per l’Ajuntament de la Tallada.