La Tallada d’Empordà, mestres i vida a l’escola en temps de la segona república

La Tallada d’Empordà, mestres i vida a l’escola en temps de la segona república

Després d’un treball de recerca sobre les persones que van exercir de mestres al nostre municipi en els anys de la República i la Guerra Civil, va sorgir aquest llibret. Amb aquesta publicació es posa per escrit una memòria pràcticament oblidada. Tan sols les persones més grans guardaven el record de la seva infantesa, i fou gràcies a les experiències viscudes per aquestes persones que es va poder plasmar en les pàgines d’aquest llibre. La dificultat de trobar mestres titulars en els anys de guerra, va comportar que persones amb més o menys preparació per a la docència, però amb gran voluntat de servei, exercissin com a mestres. Així, en moments difícils de guerra, l’escola esdevenia un espai on els nens i nenes podien viure moments plaents i oblidar la complicada situació que es vivia a casa.

Escrit per Roser Bagué i Paretas.

Editat per l’Ajuntament de la Tallada.