BAN informatiu. Solars i parcel·les rústiques i urbanes

Recordatori de l’obligació dels propietaris de solars i parcel·les rústiques i urbanes de mantenir-les en les degudes condicions de neteja i salubritat.

S’ha detectat que al nostre municipi existeixen parcel·les amb excés de vegetació i, en alguns casos, en un lamentable estat d’abandonament i brutícia.

Aquesta situació pot donar lloc a la proliferació de plagues o animals no desitjables, com rates, així com constituir un focus d’incendi durant l’any, i fer-se potencialment perillós en els mesos d’estiu i de més sequera.

D’aquesta manera s’ordena els/les propietaris/àries dels referits solars i terrenys abans del dia 3 de juliol de 2024, a la neteja d’aquests, de manera que quedin i es mantinguin en les degudes condicions d’higiene i salubritat.